Àrees d’actuació
3 línies de negoci
L’àrea bàsica de treball d’INVERGROUP està centrada en el desenvolupament de projectes d’Energia i Medi Ambient, tot i que també tenim una activitat significativa en l’àmbit Empresarial, a la vegada que oferim diferents serveis Jurídics, Financers i de Consultoria, encaminats a gestionar i rendabilitzar òptimament les inversions.

Descobreixi les nostres diferents àrees utilizant el menú desplegable que li oferim a continuació:
Àrea Energia i Medi Ambient
+ info
Identifiquem els millors projectes d’inversió en el sector de l’Energia i el Medi Ambient. Concretament estem treballant en els camps de l’Energia Solar Fotovoltaica, Energia de Cogeneració, Energia Eòlica i Depuració d’aigües; analitzant constantment oportunitats en negocis d’aquest àmbit d’actuació.

Tenim àmplia experiència en aquest sector. Portem deu anys actuant en aquest camp, i comptem amb departaments d’energia i instal·lació propis en diferents especialitats, a través de les nostres participacions empresarials.

La nostra posició en aquest mercat respon a una clara vocació i profunda confiança en el negoci, que va més enllà del pur oportunisme puntual. Una dècada d’experiència ens avala i consolida la nostra vocació de permanència i llarga trajectòria en aquest tipus de negocis.
Selecció de projectes
Un sistema de prospecció permanent ens permet disposar de Projectes d’Inversió en el sector de l’Energia i el Medi Ambient, amb clares oportunitats de rendibilitats elevades i un alt nivell de seguretat.
A INVERGROUP analitzem a fons cada projecte abans d’oferir-lo als Inversors, per evitar-los-hi qualsevol errada, sorpresa o pèrdua de temps.
El treball de camp i l’exhaustiu anàlisis econòmic de cada pas, ens permeten oferir totes les garanties en cada inversió.
Realitzem un seguiment total de cada operació, treballant en estreta col•laboració amb els nostres clients durant la fase de negociació i tancament de les operacions, redactant contractes i facilitant l’acord entre les parts.
Anàlisi a fons
El Model de Negoci
Hipòtesi Econòmica
Garanties Tècniques i del Contractista
Valoració de Riscos del Procés
Equip de Gestió del Projecte
Anàlisi i constant seguiment del marc legal
Optimització de les formules financeres i jurídiques
Àrea Empresarial
+ info
Identifiquem els millors projectes empresarials, tant en fase de creació com en etapes més madures i amb plans de creixement, per poder-los oferir als inversors que confien en INVERGROUP.

Estem orgullosos de pensar que una part de la nostra gestió d’inversions va enfocada a apostar per projectes en fases de creixement i que comporten participar en l’economia productiva, que crea teixit industrial, proporciona llocs de treball i que fomenta la innovació, la investigació i e desenvolupament (I+D+I).
Selecció de projectes
A través dels nostres sistemes de captació, que van des dels propis contactes, fins a empreses de consultoria, associacions empresarials i xarxes d’inversors privats, tenim accés a molts projectes empresarials.
Disposem d’un protocol de treball per a estudiar i filtrar cada projecte. A través del nostre procediment, i contrastant-lo amb la nostra experiència, determinem la viabilitat i rendibilitat / risc de cada cas.
Anàlisi a fons
El pla d’empresa
El sector d’activitat
L’equip de treball
La capacitat d’adaptació i innovació en funció del sector d’activitat
El potencial de futur de l’equip i del projecte
Únicament quan estem convençuts de que un projecte és sòlid i val la pena invertir-hi, amb un rati Risc / Rendibilitat esperada interessant, l’oferim a la nostra xarxa d’Inversors.
Identifiquem els millors projectes immobiliaris tant en fase de creació com en etapes més madures amb projectes de creixement, per a poder oferir-los als inversors que confenn en INVERGROUP.
Serveis proporcionats
El pla d’empresa
El sector d’activitat
L’equip de treball
La capacitat d’adaptació i innovació en funció del sector d’actividad
El potencial de futur de l’equip i del projecte
Selecció de projectes d’inversió

Un sistema de prospecció permanent ens permet disposar de Projectes d’Inversió Immobiliària amb clares oportunitats de rentabilitat elevades.

A INVERGROUP analitzem a fons cada projecte abans d’oferir-lo als inversors, per evitar-los qualsevol error, sorpresa o pèrdua de temps.
El treball de camp i l’exhaustiu anàlisi econòmic de cada cas ens permeten oferir totes les garanties en cada inversió.

Realitzem un seguiment total de cada operació, treballant en estreta col·laboració amb els nostres clients durant la fase de negociació i tancament de les operacions, redactant contractes i facilitant l’acord entre les parts.

Tantmateix ajudem els nostres clients a crear o mantenir una cartera d’immobles equilibrada, traçant una estratègia d’acord amb els seus objetius empresarials o familiars.
Inversors

Estar donat d’alta a la Xarxa d’Inversors Immobiliaris de INVERGROUP no requereix cap compromís. Únicament manifestant la seva voluntat, analitzarem els criteris d’inversió que identifiquin a cada potencial inversor, i aquest rebrà informació sobre oportunitats que s’adaptin al seu perfil. A partir d’aquest punt, podrà sense cap compromis estudiar més a fons un projecte, per acabar invertint en ell o desestimar-lo. Tot el procés estarà tutel·lat pels professionals de la nostra companyia.

Únicament es cobraran honoraris en cas que es realitzi la inversió. Si aquesta és desestimada en qualsevol moment, no li haurà suposat cap cost.
Àrea Consultoria i Gestió d'Inversions
+ info
Encara que aquesta àrea d’activitat no respon al nostre objectiu central de negoci, la oferim perquè molt sovint forma part necessària de processos d’inversió en els que estem relacionats; a la vegada que, per la pròpia confiança i necessitats dels nostres socis o inversors, ens és requerida en nombroses ocasions, i ha passat a formar part de la nostra cartera de serveis i metodologia de treball.
Serveis proporcionats
Gestió de Societats Holding d’Inversió per a participar en els diferents projectes.
Representació en Consells d’Administració / Seguiment de projectes
Assessoria en Negociacions de Compra / Venda
Assessoria legal en les operacions d’Inversió i Desinversió
Valoracions d’Empreses
Assessoria en Plans d'Empresa
Consell de Cent, 276, Principal
08007 - Barcelona
Tel. 93 414 54 48
Fax 93 467 53 29
INVERGROUP corporative Website - 2010-2021