Notícies
22.03.2011
H2OPTIMA: AIGUA 100% PRÃ’SPERA

INVERGROUP ha gestionat un petit grup d'inversors per a participar en el capital de TSA (Tratamiento Solar de Agua, S.L.), per a desenvolupar el projecte anomenat "H2Optima", que consisteix en un sistema de depuració d'aigües transportable i totalment autònom.

H2Optima és un projecte que encaixa plenament amb els objectius d'INVERGROUP de fer negocis pròspers, doncs no només permet tenir unes importants expectatives de beneficis econòmics, sinó que també aporta unes clares avantatges per a la societat, i ho fa d'una manera 100% sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

La potabilitzadora d'aigua que s'ha desenvolupat és d'un tamany i un pes molt reduït, perfectament transportable amb un remolc específic similar al de transport de motos.  Genera l'energia necessària a base d'uns panells solars incorporats al mateix mòdul, i està dissenyat per no necessitar cap tipus de manteniment durant molt de temps i per funcionar en tot tipus de condicions extremes.  Un sol mòdul pot depurar tant aigües salades, com salines o contaminades, amb una capacitat de fins a 90 litres/hora, per a tot tipus d'usos (Rec, Neteja o autoconsum domèstic).

El mercat que es presenta és immens, doncs la necessitat d'aigua potable al món és molt alta, i aquest sistema permet obtenir-te amb poca inversió i en llocs remots de tot el planeta.

El grup d'inversors liderat per INVERGROUP ha compromès una inversió que li permetrà controlar el 49% de la societat, i possibilitarà entrar en la fase d'industrialització i comercialització del projecte, una vegada ja desenvolupats els prototips  principals i obtingudes totes les patents.

Consell de Cent, 276, Principal
08007 - Barcelona
Tel. 93 414 54 48
Fax 93 467 53 29
INVERGROUP corporative Website - 2010-2020