El procés d’inversió
Presentació
Estar donat d’alta a la Xarxa d’Inversors d’INVERGROUP no requereix cap compromís.

Només manifestant la seva voluntat, analitzarem els criteris d’inversió que identifiquen a cada potencial inversor, i aquest rebrà informació sobre oportunitats que s’adaptin al seu perfil. A partir d’aquí, sense cap mena compromís, ell podrà estudiar més a fons un projecte, per acabar invertint-hi o per desestimar-lo. Tot el procés estarà tutelat pels professionals de la nostra companyia.

Amb la nostra Xarxa d’Inversors proposem diferents formules per a participar en els projectes:
Realització i Gestió de Grups d’Inversors.
Desenvolupament de projectes en exclusiva per a un inversor.
Propostes de Co-Inversió.
Venda del projecte amb o sense seguiment o assessoria.
Gestió del procés
Plan de negoci o pla estratègic
1
Analitzem i ens impliquem en el desenvolupament de l’estratègia de cada projecte, plasmant-lo en el Pla de Negoci per a poder-lo implantar i enfocar cap el interès dels inversors, en cas de considerar-se una excel·lent oportunitat.
2
Estimem les necessitats financeres
3
Determinem l’estructura de capital, instruments mercantils i de finançament a utilitzar.
4
Estimem el valor i rendibilitat del projecte.
5
Proposem un procés o model de negoci per a maximitzar el valor del projecte.
Obtenir el finançament
1
Una vegada determinades les necessitats financeres, l’estructura de capital i els instruments de finançament a utilitzar, podem encarregar-nos de cercar aquest finançament, via entitats financeres, o via socis amb capital.
2
Treballem amb la nostra xarxa d’inversors, i amb tots els bancs tradicionals i d’inversió; a la vegada que tenim accés als millors Fons de Capital Risc o d’Inversió en Energies i Medi Ambient.
3
Proposem diferents formules d’inversió, que van des del traspàs del projecte al 100% per un inversor, fins a la creació i gestió de Grups d’Inversió a través de la nostra xarxa de contactes.
Consell de Cent, 276, Principal
08007 - Barcelona
Tel. 93 414 54 48
Fax 93 467 53 29
INVERGROUP corporative Website - 2010-2021